jueves, 11 de marzo de 2010

11-S/11-M , Imaxes que non se repetirán

[Algunhas das imaxes que non se poderán repetir ]
[ Verán 1999]

Hoxe queria falar de algo que non ten moito que ver coa ciencia nin coa tecnoloxia.. pero atopei unas vellas fotos y recordoume ao sucedido..

Os atentados do 11 de setembro de 2001 foron una serie de atentados suicidas que implicaron o secuestro de catro avións de pasaxeiros por parte de 19 membros da rede yihadista Al-Qaida.

Dividíronse en catro grupos de secuestradores, cada un deles cun piloto que se encargaría de pilotar o avión unha vez reducida a tripulación da cabina. Os dous primeiros avións foron estrellados contra as Torres Gemelas do World Trace Center, un avión contra cada torre, facendo que ambas se derrumbaran ás duas horas siguentes.

O tercer avión secuestrado impactou contra a esquina do Pentágono, en Virginia. O cuarto avión non alcanzou ningún obxectivo xa que os pasaxeiros e tripulantes intentaron recuperar o control e, debido a iso, estrellouse nun campo aberto, en Shanksville, Pensilvania.

Aparte dos 19 secuestradores houbo unhas 2.973 persoas falecidas confirmadas e unhas 24 continúan desaparecidas.Pero 3 anos despois, o 11 de marzo de 2004 , repetiuse un atentado na estación de tren de Atocha , Madrid. Foron unha serie de ataques terroristas en catro trenes da rede de Cercanías de Madrid. Atribuíuse a súa autoría a membros de células ou grupos terroristas de tipo yihadista.

Se trata do maior atentado cometido en Europa ata a fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en catro trenes á hora punta da mañá (entre las 07:36 y las 07:40). Máis tarde, tras un intento de desactivación, a policía detonaría, de forma controlada, dous artefactos que non estalaran, desactivando un terceiro que permitiría, gracias ao seu contido, iniciar as primeiras pesquisas que conducirían á identificación dos autores.

Faleceron 191 persoas, e 1.858 resultaron feridas.

E curiosamente , hoxe volveu a coincidir xoves co 11 de marzo.


[ Video do atentado do 11-S]


[ Video dedicado ás víctimas do 11-M]

martes, 2 de marzo de 2010

A tecnoloxía na publicidade

O mundo do Marketing e da Publicidade caracterízase pola súa continua innovación e a procura de novas formulas publicitarias coas que conseguir captar a atención e xerar maior expectación.

Para iso ás veces recórrese a novos formatos ou canles de comunicación e noutras, simplemente basta unha xenial idea para mellorar e dotar de novas propiedades aos soportes de publicidade tradicionais que parecen quedar obsoletos ou perder eficacia sen conseguir xerar a atención suficiente dos usuarios e consumidores.

Até agora, os valos publicitarios eran considerados como unha reliquia do vello mundo da publicidade, pero a innovación e as novas tecnoloxías fixeron posible resucitar estes soportes dotándolles de novas propiedades coas que xerar un maior impacto conseguindo así a atención de calquera transeúnte.

Trátase de equipar a estes soportes con diminutas cámaras que reúnen información sobre os transeúntes ( sexo, idade aproximada, tempo fronte ao anuncio, etc... ) que se transmite a unha base de datos central e que permite utilizar estes datos para diferentes medicións de efectividade.

Grazas a esta técnica e tecnoloxía sería posible segmentar e personalizar unha mensaxe destinada ao transeúnte ou cambiar a aparencia do propio anuncio naqueles casos nos que se utilizasen soportes dixitais.

O amazonas

O Amazonas

Ao leste dos Ándes esténdese a selva amazónica. Trátase da maior selva do mundo e posúe enorme valor ecolóxico ,a súa biomasa é capaz de absorber inmensas cantidades de dióxido de carbono e de expeler a mesma no clímax, baixo os procesos de descomposición, debido á súa vital importancia para o clima mundial, entre outros aspectos, a súa conservación volveuse un tema de extrema urxencia nos últimos anos.

A selva amazónica constitúe a décima parte de todos os bosques do planeta. O aire que respira a humanidade se purifica principalmente na Amazonia. Esta purificación do air
e realízana as plantas da selva (e doutras partes) de dúas formas: emitindo o osíxeno da partición da molécula de auga, sobrante no proceso da fotosíntesis e absorbendo o dióxido de carbono e ácido carbónico para formar os carbohidratos que requiren para o seu crecemento.
A fauna é moi variada, desde os insectos máis pequenos até os grandes mamíferos como o jaguar, o puma, o tapir e varias especies de venados. Tamén hai réptiles como tartarugas, caimanes, babillas e serpes. Hai aves e peces de todas as especies, plumajes e escamas. Nas lagoas ao longo do Amazonas florece plántaa Vitoria Rexia, unha especie de nenúfar cuxas follas circulares alcanzan máis dun metro de diámetro e en ocasións, até 5 m.

Na actualidade, a pesar da diminución da poboación, os nativos seguen vivindo nos bosques chuviosos americanos, aínda que practicamente todos se viron a
fectados o mundo exterior.Algúns grupos fan artesanías para vendelas aos turistas que chegan coas embarcacións, mentres que outros realizan viaxes rutineiras á cidade para traer comida e mercadoría para vender. Case ningún grupo nativo depende por completo da cazaría nómade tradicional, nin da colecta de vexetais silvestres.Os movementos sociais dos indíxenas americanos han alcanzado o maior nivel de organización que existe en calquera bosque chuvioso. A formación de organizacións étnicas é unha maneira que os indíxenas teñen para protexerse, do mesmo xeito que á súa cultura e os seus recursos naturais.

lunes, 1 de marzo de 2010

Paraisos Secretos del Mundo
Patagonia Argentina - Iguazú -

Islas Azores
Caviahue - Neuquén

Parque Nacional Katios

Río de Janeiro - Brazil -

Patagonia Argentina

Cataratas del Niagara - EEUU , Canadá -


Cataratas del Niagara II - EEUU,Canadá -

Paraisos Naturais ( Argentina)

Tierra de Fuego.Las Tierras del Fin del Mundo (Argentina)
Glaciar Perito Moreno Bariloche


Cataratas del Iguazú

Cumbre de México

Cumbre de México

Así o confirmou o ministerio de Medio Ambiente en Cidade de México. A conferencia terá lugar do 29 de novembro ao 10 de decembro deste ano, e deberá xerar un tratado vinculante para contrarrestar o quecemento global.

Algunhas persoas, entre eles o ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, pediran que a reunión en México fose adiantada para o mes de xullo. O anterior cume da ONU, celebrada en decembro na capital danesa de Copenhague, concluíu sen acordos sólidos nin vinculantes.

Progreso Da Tecnoloxía E Da Ciencia Na Sociedade.

Progreso Da Tecnoloxía E Da Ciencia Na Sociedade.

A tecnoloxía moderna apoiada no desenvolvemento científico (tecnociencia) exerce unha influencia extraordinaria na vida social en todos os seus ámbitos: económico político, militar, cultural. A fecundación recíproca e sistemática entre ciencia e tecnoloxía é, sobre todo, un fenómeno que se materializa a partir da segunda metade do século e acentúase notablemente no século actual. O tránsito que vivimos do século XX ao século XXI é un período profundamente marcado polo desenvolvemento científico e tecnolóxico.


En gran medida o desenvolvemento científico e tecnolóxico deste século foi impulsado por intereses vinculados ao afán de hexemonía mundial das grandes potencias e ás esixencias do desenvolvemento industrial e as pautas de consumo que se producen e difúndense desde as sociedades que marcaron a avanzada nos procesos de modernización.

Por iso os Estados e as grandes empresas transnacionales cóntanse entre os maiores protagonistas da ciencia e a tecnoloxía contemporáneas.

Pero a relación ciencia - sociedade experimentou cambios bruscos neste século. A idea era que había que investir fortemente en investigación básica, o que a longo prazo xeraría innovación tecnolóxica e esta favorecería o desenvolvemento social.

Hoxe en día é escasa a práctica científica afastada de intereses de aplicación con fins económicos ou doutro tipo, o cal ten implicacións na actividade científica, na vida dos científicos, as institucións que os acollen e as súas relacións coa sociedade.

Pero ese poder extraordinario está moi mal distribuído a nivel mundial. A inmensa maioría da capacidade científica e tecnolóxica concéntrase nun reducido grupo de países industrializados. As revolucións científica e industrial dos Séculos XVII e XVIII desenvolvéronse en Europa asociadas ao cambio económico, político e cultural que experimentaron aquelas sociedades a partir do Renacemento. Durante os dous séculos seguintes algúns países lograron incorporarse activamente a eses procesos, entre eles Estados Unidos, Rusia e Xapón.

A maior parte do mundo, con todo, apenas ten participación na definición e execución dos cursos científico técnicos. A ciencia mundial está aínda máis concentrada que a riqueza mundial.

Dentro dese panorama a posición de Cuba é moi singular: con relación aos seus recursos económicos o país fixo un esforzo extraordinario en ciencia e tecnoloxía o cal expresa unha vontade política moi definida. Cuba segue apostando ao desenvolvemento científico e tecnolóxico como vehículo do desenvolvemento social. A ambición por satisfacer as necesidades humanas básicas (en saúde, alimentación, etc.) e a necesidade de articular de modo beneficioso a economía cubana á economía internacional, son os móbiles do desenvolvemento científico e tecnolóxico cubano que descansa nun esforzo educacional sostido por case 40 anos.

Mentres a maior parte dos países do Terceiro Mundo renunciaron ao protagonismo no campo científico, Cuba insiste en desenvolver unha base científico e tecnolóxica endóxena. O problema da relación ciencia-tecnoloxía-desenvolvo é para o noso país un tema fundamental. Dentro dese ambicioso propósito a responsabilidade social da intelectualidade científico técnica é esencial.